Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\biwer-logo.gif
 
 

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_haapt.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_agenda.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_musiker.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_live.gif

 

 

 

 

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_gallerie.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_news.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_email.gif

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\b_guestbook.gif 

Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\logo\l_musiker.gif

 
 
Comité

 

STOFFEL Gust

Président

NIES Romain

Secrétaire

SCHAEFER Josée

Trésorier

FIEGEN Jean-Marc

 

MAI Léa

 

MELCHIOR Serge

 

SCHMIT-BAMBERG Christiane

 

TROMBINI Abbes

 

 

 

 

 

TROMBINI Albert

Archivar

SCHAEFER Josée

Responsable Uniformes

WEYER Tom

Porte-Drapeau

KALMES Emile

Président d'honneur

HÜSSLEIN Aloyse

Musicien d'honneur

NEI Pierre

Secrétaire & musicien d'honneur

NICOLAY Philippe

Musicien d'honneur

PUNNEL Jean

Musicien d'honneur


 
 
 
 

Ons Musikanten

Situatioun: Januar 2018

 

KONZ

Fabian

Dirigent

 

 

 

 

 

 

ARMENZANI

Joël

Clarinette / Percussioun

BENNER

Julie

Flûte traversière

BESCH

Maxime

Saxophone Alt

BESCH

Yannick

Trompette

BEWER-GILLIARD

Maud

Flûte traversière

BEWER

Fanny

Saxophone

CARDEW

Cloé

Trompette

CONTER

Roland

Trompette

FIEGEN

Jean-Romain

Trompette

FIEGEN

Marissa

Clarinette

HORPER

Marie-Jeanne

Clarinette

KASEL

Roland

Bass

KERSCH

Linda

Saxophone Alt

MELCHIOR

Serge

Baryton

NEI

Pierre

Baryton

NIES

Michèle

Clarinette

NIES

Romain

Trompette

NIES

Stéphanie

Percussion

O’BRIEN

Paul

Saxophone Alt

SCHAEFER

Josée

Trompette

SCHMIT

Annalena

Flûte traversière

SCHMIT

Lexy

Trompette

SCHMIT

Max

Percussion

SCHMIT-MARX

Monette

Trompette

SCHWALLER

Antoinette

Clarinette

SCHWALLER

Liz

Clarinette

SCHWALLER

Gil

Clarinette

SOISSON

Nicolas

Bugle

STEINMETZ

Sylvie

Saxophone Alt

STOFFEL

Corinne

Saxophone Tenor

STOFFEL

Jean-Martin

Percussioun / Claviers

STOFFEL

Melanie

Flûte traversière

TROMBINI

Abbes

Trompette

WEYER

Laura

Flûte traversière

WEYER

Romaine

Saxophone Tenor

WOLFF

Jeannot

Saxophone Baryton 

Instrumenten - Lexikon

Flûte traversière

Hautbois

Clarinette

Bass - Clarinette 

Saxophone Alt

Saxophone Tenor

Saxophone Baryton

Saxophone Bass

Trompette

Bugle

Cor

Trombone

Euphonium

Bass

Timpani

Claviers

Batterie

PercussiounUn dëser Platz soen mir all deenen villen Frënn vun der Biwer Musek
VILLMOOLS MERCI
all déi fläisseg Hänn, déi ëmmer kräfteg mat upaken,
iwwerall do, wou Nout um Mann ass.

Mir wëssen dat wierklech ze schätzen !Description: Description: C:\iFolder\PR\MUSEK\BMusek\Home_page\musiker\15302339641